Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Kennisbank
         

Wanneer heb ik recht op de kleineondernemersregeling (KOR)?

Via de kleineondernemersregeling (KOR) kan een kleine onderneming in aanmerking komen voor vermindering of zelfs kwijtschelding van het btw-bedrag dat je moet betalen aan de Belastingdienst.

Starten met de kleineondernemersregeling

Om in aanmerking te komen voor de KOR zijn er drie voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (vof);
  • Je betaalt na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- aan btw in een jaar (2019);
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Je voldoet aan de voorwaarden?

Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je de regeling toepassen bij je laatste aangifte van het jaar. De hoeveelheid belastingvermindering die je krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je zou moeten betalen wanneer je de regeling niet zou toepassen. Informatie voor het berekenen van je vermindering vind je hier op de site van de Belastingdienst.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Als je per jaar minder dan € 1.345,- aan btw moet afdragen, dan kun je een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen bij de Belastingdienst. In de aanvraag moet duidelijk zijn wat je aan btw betaalt en dat dit in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk stabiel blijft. Dit kun je aantonen met de cijfers van voorgaande jaren.

Uitzonderingen en bijzondere situaties

Er zijn uitzonderingen en bijzondere situaties binnen deze regeling. Bijvoorbeeld als de btw verlegd is of als je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer bent. Kijk voor deze situaties op deze pagina op de site van de Belastingdienst.

TIP Als je nét buiten de KOR valt, kun je overwegen een investering te doen om het btw-bedrag zodanig te verlagen dat je binnen de regeling valt.

Let op: de KOR verandert per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 verandert de KOR. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Die vrijstelling geldt als je omzet onder de € 20.000 blijft. Momenteel geldt een belastingvermindering dat gebaseerd is op het btw-bedrag dat je moet afdragen.  Vanaf 2020 geldt dus een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting. De vrijstelling geldt voor iedereen: van zzp'er tot stichting. Je mag dan geen btw op je leveringen berekenen, mag een beperkte btw-administratie bijhouden en hoeft geen btw-aangifte in te dienen. De keuze geldt voor minimaal 3 jaar óf tot je de omzet van € 20.000 overschrijdt.

Zet je vanaf 1 januari 2020 meer dan € 20.000 per kalenderjaar om? Dan moet je btw berekenen vanaf de levering waarmee je die grens van € 20.000 overschrijdt. Je moet dan ook weer een normale btw-administratie bijhouden en kunt de volgende 3 jaar geen gebruik maken van de btw-vrijstelling.

Wil je gebruikmaken van de nieuwe regeling? dan moet je je uiterlijk 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Als je op dit moment een ontheffing hebt van administratieve verplichtingen, ga je automatisch over naar de nieuwe regeling.

Meer informatie?

Klik hier voor alle informatie over de KOR en voor het downloaden van de brochure.

Gratis download

Je kunt hieronder gratis het Handboek Ondernemen 2019 downloaden van de Belastingdienst. In dit handboek vind je meer informatie over het urencriterium en informatie over belastingen, bijdragen en premies.

agenda

Data ophalen ...

Nieuws

Coronacrisis zet flinke rem op bedrijvigheid: minder starters en meer stoppers in stedelijke regio’s

De Kamer van Koophandel signaleert een flinke rem op de bedrijvigheid in het land. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot. De afname van de groei is het sterkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden.

Kabinet komt met nieuwe rechtsvorm voor ondernemers: de 'maatschappelijke bv’

Ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen als energie, klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid, kunnen daarvoor binnenkort een aparte rechtsvorm kiezen: de maatschappelijke bv.

Lees meer