Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Kleine ondernemersregeling 2020 (de nieuwe KOR)

Je komt in aanmerking voor de nieuwe KOR als:

•    Je  btw-ondernemer bent of wordt.
•    Je als ondernemer in Nederland bent gevestigd of een vaste inrichting hier hebt.
•    Je omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar.

Per heden kunnen ondernemers zich aanmelden voor de nieuwe KOR. Wil je vanaf 1 januari 2020 deelnemen meld je dan uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst. Het aanmeldformulier voor de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) vind je hier. Ondernemers die nu gebruik maken van bijzondere regelingen ontvangen een brief van de Belastingdienst.

De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat per 1-1-2020 volledig op de schop.

In de vorige regeling kon je tijdens het boekjaar of middels een suppletie gebruik maken van de KOR. Nu dien je dit al aan te geven voorafgaand aan het boekjaar waarin je voor het eerst gebruik wil maken van de regeling. Je deelname is voor een periode van ten minste 3 jaar. Zodra je omzet in 1 kalenderjaar boven de €20.000 komt vervalt de KOR en kan je 3 jaar lang niet meer meedoen.

Omzetprognose

In de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) gaat men uit van de nog te realiseren omzet. Deze omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per komend kalenderjaar. Ben je al ondernemer dan kan je voorgaande boekjaren gebruiken om een schatting van je omzet te maken. Nieuwe ondernemers maken, mede op basis van hun ondernemingsplan en uurtarief, een omzetprognose.

Bij het bepalen van je omzet voor de KOR telt alleen je omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in andere landen (BTW verlegd) dus niet. Inkopen, kosten en investeringen horen niet bij je omzet ook niet als die bij jouw belast worden (BTW verlegd, intracommunautaire verwerving). Raadpleeg bij twijfel je accountant of boekhouder en doe de check op de website van de Belastingdienst.

Verschil oude en nieuwe regeling

Voldoe je aan de voorwaarden dan mag je vervolgens zelf bepalen of je wel of niet gebruik wilt maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR). Binnen de oude regeling kon je als ondernemer profiteren van belastingvermindering als je EUR 1.883 of minder aan BTW (na aftrek van voorbelasting) aan de belastingdienst moest afdragen. Het behaalde belastingvoordeel werd vervolgens nog wel belast met inkomstenbelasting (overige baten), box 1.

Voorbelasting: Als je voor jouw bedrijf kosten maakt, inkopen doet of investeert, dan brengen jouw leveranciers je in de meeste gevallen btw in rekening. Omdat je ondernemer bent, kan je deze btw, ook wel voorbelasting genoemd, onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de btw die je verschuldigd bent over je omzet.

Bij gebruik van de nieuwe KOR bereken en betaal je tot een omzet van € 20.000 geen BTW meer. Je doet ook geen BTW aangifte meer. Keerzijde is dat je de BTW op zakelijke kosten en investeringen (de voorbelasting) niet meer kan aftrekken.

Wel of niet aanmelden

Om te bepalen of de nieuwe KOR interessant voor jou is moet je goed kijken naar je persoonlijke situatie als ondernemer. De omzetdrempel van € 20.000 per kalenderjaar is de basisvoorwaarde om gebruik te mogen maken van de nieuwe KOR. Andere factoren spelen echter een rol bij het bepalen of de regeling (fiscaal) gunstig voor je uitpakt. Hiervoor kijk je onder andere naar de volgende zaken:

 • Lever je aan consumenten of aan bedrijven en welk btw-tarief hanteer je?

Lever je producten / diensten aan consumenten dan is het mogelijk / makkelijker om je tarief wat voorheen inclusief BTW was te handhaven en levert je zodoende meer omzet op. Hou wel goed in de gaten wat je concurrenten doen.

Lever je aan bedrijven dan is het lastiger om je tarief (voorheen met BTW) te handhaven. Zij kunnen, op basis van jouw nieuwe factuur, nu geen BTW meer als voorbelasting verrekenen met hun omzet (tenzij ook KOR-ondernemer of vrijgesteld / 0%). In feite word je dus duurder voor hen!

 • Hoeveel kosten maak je en welk btw tarief zit daar op?
 • Ga je (grote) investeringen doen?

Stelregels op basis van type klanten (B2B/B2C)

Ben je al ondernemer kijk dan in eerste instantie naar je BTW-aangifte in het afgelopen jaren. Indien deze vergelijkbaar is met het komende boekjaar dan hebben we de volgende algemene stelregels:

 • Kreeg je BTW terug en lever je aan consumenten en organisaties die geen BTW verrekenen, nieuwe KOR financieel hoogstwaarschijnlijk niet interessant.
 • Betaalde je BTW en lever je aan consumenten en organisaties die geen BTW verrekenen, de nieuwe KOR is financieel waarschijnlijk interessant.
 • Kreeg je BTW terug en lever je aan bedrijven die BTW afdragen, de nieuwe KOR financieel hoogstwaarschijnlijk niet interessant.
 • Betaalde je BTW en lever je aan bedrijven die BTW afdragen, de nieuwe KOR is financieel hoogstwaarschijnlijk niet interessant.

Startende ondernemers kunnen deze algemene stelregels ook toepassen maar dan op basis van een btw-prognose zonder cijfers uit het verleden. Kijk hier voor een aantal rekenvoorbeelden.

Conclusie

Neem geen overhaast besluit. Maak naast een omzetprognose ook een goede analyse van je te verwachte kosten / investeringen (op basis van historie en toekomst). Analyseer ook je klantenbestand en probeer in te schatten wat je mogelijkheden zijn m.b.t. je tarief/prijsstelling. Ook kan je bijvoorbeeld nog te maken krijgen met herziening van de btw: Heb je in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro. Je moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed reken je met 10 jaren.

Nu of later meedoen?

Als je vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen aan de nieuwe KOR, dan moet het aanmeldingsformulier dus uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Je kan je ook na 20 november nog aanmelden. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat je vanaf 1 april 2020 meedoet aan de nieuwe kleine ondernemersregeling.

Na 1 januari 2020 deelnemen?
Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst 4 weken nodig heeft om je aanmelding te verwerken. Meld je dus aan uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van je aangiftetijdvak.

Start je binnenkort en wil je de nieuwe KOR gebruiken?


Je kunt de nieuwe KOR pas aanvragen als je ondernemer bent en een btw-identificatienummer hebt.

 • Start je vóór 20 november 2019? Als je aanvraag voor de nieuwe KOR vóór 20 november bij de Belastingdienst binnen is, kun je de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020 toepassen. Je moet dan nog wel aangifte btw indienen over het vierde kwartaal van 2019.
 • Start je ná 20 november 2019 en vóór 1 januari 2020? De eerstvolgende mogelijkheid om de nieuwe KOR te gebruiken is per 1 april 2020. Je aanvraag moet voor 1 maart 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Je moet aangifte btw indienen over het vierde kwartaal 2019 en het eerste kwartaal 2020.
 • Start je op of na 1 januari 2020? De eerstvolgende mogelijkheid om de nieuwe KOR te gebruiken is per 1 april 2020. Meld je uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij de Belastingdienst. Je moet aangifte btw indienen over in ieder geval het eerste kwartaal 2020.
  Je kunt de nieuwe KOR pas toepassen nadat de Belastingdienst je dat schriftelijk heeft bevestigd

Gouden tip

Raadpleeg je boekhouder of accountant voor advies of maak gebruik van de fiscale helpdesk van het Ondernemerscollectief!

Nieuws

Coronacrisis zet flinke rem op bedrijvigheid: minder starters en meer stoppers in stedelijke regio’s

De Kamer van Koophandel signaleert een flinke rem op de bedrijvigheid in het land. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot. De afname van de groei is het sterkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden.

Kabinet komt met nieuwe rechtsvorm voor ondernemers: de 'maatschappelijke bv’

Ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen als energie, klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid, kunnen daarvoor binnenkort een aparte rechtsvorm kiezen: de maatschappelijke bv.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer