Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Kennisbank
         

Kan ik als ondernemer een fiets van de zaak hebben?

Het kan voordeliger zijn om de fiets als privévermogen te beschouwen. Voor het gebruik van een privéfiets in zakelijk en woon-werkverkeer mag je namelijk € 0,19 per kilometer als kosten voor je bedrijf opvoeren. Dat pakt in veel gevallen gunstiger uit dan wanneer je de fiets aanmerkt als bedrijfsvermogen.

Starten met een fiets van de zaak

Gebruik je de beroepsfiets niet of nauwelijks voor privédoeleinden, dan ben je verplicht de fiets als bedrijfsvermogen te beschouwen. Als je een dure fiets hebt aangeschaft, waardoor de kilometerkosten hoger zijn dan € 0,19 per kilometer, dan kun je de fiets over het algemeen ook beter als bedrijfsvermogen beschouwen.

Fiets als beroepsvermogen

Een fiets koop je voor langdurig gebruik. De aanschaf wordt gezien als investering. Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meer dan één jaar en een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die voor het drijven van de onderneming worden gebruikt. De Belastingdienst houdt de grens voor de aanzienlijke waarde op minimaal € 450,- exclusief omzetbelasting.

Investeren in een fiets als bedrijfsvermogen

Een voorwaarde voor een investering is dat de aanschaf mede gebeurt ten behoeve van je onderneming. Je mag een fiets, net als andere investeringen, tot het bedrijfsvermogen rekenen zolang die niet 'geheel of ‘nagenoeg geheel' in de privésfeer wordt gebruikt. Simpel gezegd: je mag de fiets tot het bedrijfsvermogen rekenen als je deze voor minstens 10% bedrijfsmatig gebruikt. Omdat fietsgebruik moeilijk te kwantificeren is zouden wij zelf een hogere grens nemen om een conflict met de Belastingdienst hierover te vermijden.

Wij raden “bedrijfsvermogen” aan wanneer je fietsgebruik voor minstens 20% bedrijfsmatig is en je dat ook aannemelijk kunt maken. Als je aan dit criterium voldoet, geldt als investering het bedrag van de aanschafprijs voor zover dat toe te rekenen is aan het bedrijfsmatig gebruik. Als de fiets exclusief btw € 2.000,- heeft gekost en je verwacht hem voor 85% beroepsmatig te gebruiken, dan is het bedrag van de investering dus € 1.700,-.

Fiscaal gevolg van investeren

Het meest in het oog springende gevolg is, dat de fiets niet uitsluitend in het jaar van aanschaf als kosten wordt geboekt. De aanschafkosten worden verdeeld over de jaren van het gebruik en telkens voor een gedeelte als kosten geboekt. Dit heet afschrijven.

Fiets als privévermogen

Wanneer de fiets niet tot het bedrijfsvermogen kan worden gerekend maar als privévermogen wordt gezien, is er geen sprake van afschrijving of investeringsaftrek. Je kunt dan wel de kosten van de fiets als beroepskosten boeken, op basis van een bedrag per zakelijk gereden kilometer. Dat bedrag is € 0,19 zowel voor woon-werk kilometers als voor andere beroepsmatige kilometers.

Omzetbelasting op investeringen

Wanneer je omzetbelastingplichtig ondernemer bent, dan vraag je de omzetbelasting die op kosten drukt terug. Dat betekent dat je de fiets voor de omzetbelasting als bedrijfsvermogen beschouwt. Dat is een keuze die mag afwijken van de keuze die je voor de inkomstenbelasting maakt.

De omzetbelasting op de aanschaf van een bedrijfsfiets is direct terugvorderbaar, ook als de aanschafkosten in enkele jaren worden afgeschreven. Je moet dan wel eerst rekening houden met het privégebruik van de fiets. Wanneer je de fiets voor 70% bedrijfsmatig gebruikt en 30% voor privédoeleinden, dan mag je uiteindelijk maar 70% van de omzetbelasting terugvragen.

Even samenvattend

De investering in een bedrijfsfiets is dus het bedrag dat je ervoor betaald hebt, exclusief de teruggevraagde omzetbelasting en exclusief het gedeelte dat je moet toerekenen aan verwacht privégebruik. Dit bedrag is belangrijk, want hierop worden de afschrijving en de investeringsaftrek gebaseerd.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een premie op het investeren in de onderneming. De regeling leidt tot een aftrekpost op het belastbaar inkomen ter grootte van een percentage van de investering. De hoogte van het percentage is ook weer afhankelijk van de winst. In de meeste gevallen bedraagt het percentage nu 28%.

Deze premieregeling geldt alléén als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • je bent zelfstandig ondernemer;
  • de investeringen bedragen per stuk minstens € 450,- exclusief omzetbelasting;
  • je hebt in het kalenderjaar in totaal voor minstens € 2.300,- geïnvesteerd (norm 2019).

Een voorbeeld: je koopt in een jaar een computer voor € 1.300,- en een fiets voor € 2.000,-. Beide investeringen bedragen per stuk meer dan € 450 en samen exclusief omzetbelasting € 3.300,-. Je voldoet dus aan de voorwaarden. De investeringsaftrek is 28%. Er mag nu een bedrag van 28% van € 3.300,- worden afgetrokken van je belastbaar inkomen, ofwel € 858,-. Stel dat je ongeveer 45% aan inkomstenbelasting en premies ziekenfonds betaalt, dan levert dat een voordeel op van € 400,-. Daarvan is € 265,- toe te rekenen aan de fiets. De fiets wordt daardoor een stuk goedkoper.

Moet ik dus fors investeren in fietsen?

De fiscale aftrekmogelijkheden maken het je makkelijker om te investeren, maar besef dat je nooit rijker wordt van kosten maken. Wanneer je bijvoorbeeld € 2.000,- besteedt aan een bedrijfsfiets, dan kost die door afschrijving en investeringsaftrek ongeveer de helft, dus € 1.000,-. Maar de andere € 1.000,- betaal je nog altijd zelf. En als je meer uitgeeft dan strikt noodzakelijk is voor je bedrijf, benadeel je jezelf. Aan de andere kant: als je weet dat de aanschaf van je bedrijfsfiets slechts 45% kost door de belastingreductie, dan wil je het je misschien wel permitteren om eens een echt goede fiets te kopen met meer comfort en gebruiksmogelijkheden.

Waar het dus om gaat is dat je voor een verantwoorde investering zicht moet hebben op wat het je kost. De invloed van fiscale regels daarop is hoogstens een aspect daarvan. De focus moet gericht zijn op de kosten en niet alleen op vermeende fiscale voordelen.

Nog een laatste tip: Wanneer je investeringen in het kalenderjaar minder bedragen dan € 2.300,- en je overweegt de aanschaf van een bedrijfsfiets, sla dan in het najaar eens aan het rekenen. Het kan zijn dat investeren in de fiets dit jaar nog, ertoe leidt dat je totale investeringen opeens over de grens van € 2.300,- gaan. Dan wordt die fiets echt een stuk goedkoper.

Dit is voorlichting met het doel ingewikkelde fiscale materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. Aansprakelijkheid voor de inhoud kan niet worden aanvaard.

Gratis download

Je kunt hieronder gratis het Handboek Ondernemen 2019 downloaden van de Belastingdienst. In dit handboek vind je meer informatie over het urencriterium en informatie over belastingen, bijdragen en premies.

Bron, en meer tips over fiscaal vriendelijk fietsen: Beeldrijk.org.

agenda

Data ophalen ...

Blog

Het belang van rust in crisistijd


Wat kun je doen als het starten van een eigen onderneming is uitgesteld door de coronacrisis?


Lees meer

Nieuws

Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 1 januari 2020 van kracht

Kleine ondernemers en organisaties kunnen vanaf 1 januari 2020 zelf kiezen voor vrijstelling van de btw.

Drie keer zoveel zzp'ers in Hollands Kroon dan rest van Nederland

Het percentage zzp'ers van het totaal aantal banen ligt in de gemeente Hollands Kroon drie keer zo hoog dan in de rest van Nederland. Dat meldt Hollands Kroon Actueel op basis van cijfers van het CBS.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer