Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Kennisbank
         

Wat moet ik als startende ondernemer weten over btw-aangifte?

De meeste ondernemers krijgen te maken met btw-aangifte. Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Wanneer je als ondernemer ‘waarde toevoegt’ (lees: omzet draait) bereken je daarover btw. Deze btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. In plaats van btw spreekt men ook wel over OB: omzetbelasting.

Starten met je btw-aangifte

Wie is btw-plichtig?

Of je btw-plichtig bent bepaalt de Belastingdienst. Zodra je je aanmeldt, omdat je wilt starten met je bedrijf, hoor je van de Belastingdienst of je ondernemer bent voor de btw. Let op: het is mogelijk dat je wél ondernemer bent voor de btw, maar niet voor de inkomstenbelasting.

Btw-nummer

Wanneer de belastingdienst beslist dat je btw-plichtig bent, ontvang je een btw-nummer. Dit nummer moet je vermelden op de facturen die jij aan je klanten of opdrachtgevers stuurt. Als je een eenmanszaak hebt, is je btw-nummer afgeleid van je burgerservicenummer (BSN). 

Waarover bereken je btw?

Zowel het leveren van goederen als het verlenen van diensten is in Nederland belast met btw.

Tarieven

Welk tarief op de geleverde goederen of diensten van toepassing is, hangt af van de producten of diensten.
 
21%
Het standaardtarief is 21%. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten, tenzij anders bepaald.
 
9%
In 2019 is het btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Het tarief van 9% geldt voor producten waarvoor een parallelhandelsvergunning als geneesmiddel of homeopatisch geneesmiddel is afgegeven óf die daar expliciet van zijn vrijgesteld.
 
0%
Het 0% tarief geldt voor goederen die je exporteert, de zogeheten intracommunautaire levering. Een 0% btw-tarief betekent dat je geen btw berekent, maar wel voorbelasting mag aftrekken.

Vrijstelling

Een aantal goederen of diensten zijn vrijgesteld van btw. Je berekent dan geen btw en mag ook geen voorbelasting aftrekken. Vrijgesteld van btw is onder andere: onderwijs, (een groot deel van de) gezondheidszorg, sociaal-culturele instellingen, kinderopvang, financiële diensten en verzekeringen.

Vooraftrek

Ondernemers mogen btw aftrekken op goederen en diensten die ze hebben ingekocht voor zakelijk gebruik. Btw die aan jou in rekening wordt gebracht op bijvoorbeeld apparatuur, de inhuur van diensten en de aanschaf van kantoorartikelen mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening hebt gebracht.

Voorbeeld

Je draait in een kwartaal € 1.000,- omzet. Hierover breng je jouw klanten € 210,- btw in rekening. Het totaalbedrag op de facturen die jij de klanten stuurt is € 1.210,-. Daarnaast heb je voor € 121,- (incl. btw) kantoorartikelen aangeschaft. Het btw-bedrag van € 21,- mag je in aftrek nemen als vooraftrek. Het bedrag dat je daadwerkelijk afdraagt aan de Belastingdienst in het betreffende kwartaal komt daarmee op € 189,-.

Aangifte

De meeste starters doen eens per kwartaal btw-aangifte. Soms moet je de btw-aangifte maandelijks of jaarlijks doen. Dit beslist de Belastingdienst, het hangt af van het bedrag dat je gemiddeld aan btw moet afgedragen.

Kleineondernemersregeling

Is de verschuldigde btw minder dan € 1.883,- per jaar, dan mag je per jaar aangifte doen. Hiervoor stuur je een brief naar je Belastingkantoor waarin je vraagt om per jaar aangifte te mogen doen. Nadat je je bij de Belastingdienst hebt aangemeld en btw-plichtig bent bevonden, krijg je aangifteformulieren toegestuurd.

Je kunt ook eventueel belastingvermindering krijgen. Je maakt dan gebruik van de zogenaamde kleine ondernemersregeling. Ben je per jaar € 1.345,- of minder aan btw verschuldigd, dan hoef je geen btw af te dragen. Verwacht je dit ook de komende jaren? Je kunt dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen.

Ook als de verschuldigde btw tussen de € 1.345,- en € 1.883 per jaar bedraagt, kun je eventueel voor vermindering in aanmerking komen. Meer hierover lees je via deze link.

Tarieven gelden ook voor 2019.

Elektronische aangifte

Je doet je aangifte elektronisch via het systeem van de Belastingdienst of via je boekhouder/adviseur. Het kan zijn dat je je eerste aangifte op papier moet doen. Dit staat op de brief die je van de Belastingdienst krijgt na je registratie.

Zelf aangifte doen

Je kunt ervoor kiezen om je aangifte zelf te doen. Een btw-administratie bijhouden is meestal eenvoudig en hoeft niet veel tijd te kosten. Als je relatief weinig facturen ontvangt en verstuurt, kun je een eenvoudige btw-administratie voeren en je btw-aangifte opstellen met een spreadsheet. Ontvang en verstuur je meer facturen, stap dan over op een (online) boekhoudprogramma.

De onderstaande boekhoudprogramma’s zijn zeer geschikt voor startende zzp’ers:

 

 

Hoogte van je btw-aangifte van tevoren weten?

Via een handige boekhoudtool, zoals Tellow, kun je je boekhouding koppelen aan je zakelijke rekening. Tellow stuurt je wanneer je acties moet ondernemen: door je te herinneren scheelt het je boekhouding een hoop tijd en geld. Je ziet tussendoor bijvoorbeeld ook de verwachting van de hoogte van je btw-aangifte. Tellow ziet je banksaldo en transacties, zodat je direct ziet wat je nog moet krijgen of betalen. Tellow is drie maanden gratis uit te proberen.

Aangifte doen via boekhouder of accountant

Als je een boekhouder of accountant hebt, kun je hem of haar ook de btw-aangifte laten verzorgen. Een boekhouder/accountant is op de hoogte van regels betreffende bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je diensten levert aan een opdrachtgever in het buitenland. Soms is het ook verstandig een boekhouder of accountant in te schakelen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Btw-administratie

Aan de administratie van de btw stelt de Belastingdienst bepaalde eisen. Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw aan de Belastingdienst verschuldigd is en hoeveel btw als voorbelasting wordt afgetrokken. Per aangiftetijdvak moet jij - of je boekhouder - het volgende bijhouden:

•    afgegeven facturen
•    ontvangen rekeningen
•    uitgaven
•    ontvangsten    
   
Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de administratieonderdelen: verkoopboek, inkoopboek, kas- of bankboek.

Geen btw aftrekken

Over een aantal uitgaven mag je de btw niet aftrekken. Via deze pagina van de Belastingdienst is heel duidelijk welke dat zijn. Btw op eten en drinken is bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Vaak zijn uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

App

De Belastingdienst heeft een handige service die je helpt om je btw-aangifte niet te vergeten. Met deze eenvoudige app voorkom je dat je te laat aangifte doet en plan je de btw-aangifte op een moment dat het jou uitkomt. Klik hier voor meer informatie.

Hulp of meer informatie nodig?

Wij werken samen met regionale boekhoudkantoren en accountants die jou als startende ondernemer graag op weg helpen. Deze boekhoudkantoren en accountants vind je via www.zzpboekhoudkantoor.nl.

Gratis download

Je kunt hieronder de gratis whitepaper "Btw-aangifte voor zzp'ers" downloaden.

agenda

Data ophalen ...

Blog

Is de nieuwe iPhone 12 gemakkelijk voor zakelijk doeleinden?


Zo kies je als starter het juiste webhostingpakket voor jouw website


Lees meer

Nieuws

Coronacrisis zet flinke rem op bedrijvigheid: minder starters en meer stoppers in stedelijke regio’s

De Kamer van Koophandel signaleert een flinke rem op de bedrijvigheid in het land. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot. De afname van de groei is het sterkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden.

Kabinet komt met nieuwe rechtsvorm voor ondernemers: de 'maatschappelijke bv’

Ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen als energie, klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid, kunnen daarvoor binnenkort een aparte rechtsvorm kiezen: de maatschappelijke bv.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Starten met je ondernemingsplan
Starten vanuit de WW
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer
Starter
in beeld
Melanie Broekhuis
Liefdeskriebels
Lees meer